Pytania? Zadzwoń Do Nas: +34 372 50 30 biuro@mbdombud.pl Al. Bohaterów Monte Cassino 40

Masa klejowo-szpachlowa Caparol–Krautol KRAUTHERM KLEBE

Waga:

25kg

Masa klejowo-szpachlowa Caparol–Krautol KRAUTHERM

Masa klejowo-szpachlowa

Klasa ochrony przeciwpożarowej: niepalna lub NRO w zależności od systemu ETICS
Hydrofobowa zgodnie z normą DIN V 18 550
Paroprzepuszczalna
Długi czas przydatności po rozrobieniu
Duża stabilność (nie spływa)
Ekologiczna
Zawiera dodatki ułatwiające aplikację
Zoptymalizowana kombinacja wypełniaczy
Spoiwo mineralne na bazie cementu z dodatkami polepszającym przyczepność
Zbilansowana mieszanka kwarcu i kalcytu
Zawiera mikrowłókna
Zaprawa klejowo-szpachlowa do klejenia termoizolacji i zatapiania siatki, Do nakładania ręcznego i maszynowego. Nadaje się do zastosowania w systemach Krautherm.

Zużycie

Klejenie płyt termoizolacyjnych
Klejenie metodą pasmowo-punktową: około 4,0 – 4,5 kg/m²
Klejenie na całej powierzchni: około 5,0 – 6,0 kg/m²
Warstwa wzmacniająca:
EPS: około 4,5 – 5,5 kg/m²
Płyty z wełny mineralnej (MW): około 5,0 – 6,0 kg/m²

Pakowanie

Worki 25 kg

Zastosowanie

Klejenie płyt izolacyjnych

Klejenie metodą pasmowo-punktową Paski zaprawy o szerokości około 5 cm nakłada się wzdłuż krawędzi płyt, a na pozostałej powierzchni płyty nakłada się 3 „placki” wielkości dłoni. Efektywna powierzchnia klejenia powinna wynosić minimum 40%. Zaprawa nie może dostać się pomiędzy płyty termoizolacyjne!
W przypadku klejenia płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej, przed nałożeniem kleju płyty należy wstępnie zagruntować wcierając w nie cienką warstwę masy klejącej.
Klejenie płyt na całej powierzchni Zaprawę nałożyć na tylną stronę płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (wymiary grzebienia 10×10 mm). Następnie płyty termoizolacyjne przyłożyć do świeżego kleju, dosunąć w miejsce docelowe i docisnąć ostatecznie, aby zapewnić prawidłowe przyklejenie. Wierzchnią, która będzie pokryta płytami termoizolacyjnymi. Zaprawa nie powinna dostać się pomiędzy płyty termoizolacyjne!

Klejenie płyt z użyciem maszyny natryskowej

Pionowe paski zaprawy klejowej natryskuje się maszynowo na podłoże (pokrycie klejem ≥50% powierzchni). Szerokość pasków powinna wynosić ok. 5 cm, grubość w środkowej części ok. 10 mm, a odległość między środkami maks. 10 cm. Następnie płyty ocieplenia należy natychmiast przyłożyć do świeżego kleju, dosunąć w miejsce docelowe i docisnąć ostatecznie, aby zapewnić prawidłowe przyklejenie.
Niedokładności podłoża do ± 1 cm można wyrównać zaprawą klejową. Płyty ocieplenia układać od dołu do góry na styk (ścisnąć płyty ze sobą i docisnąć do kleju), należy zadbać o to, aby klej nie dostał się między płyty.
Poszczególne rzędy płyt należy układać na mijankę z przesunięciem 50%. Podczas klejenia płyt należy zachować pion.

Warstwa zbrojona
(Nakładanie ręczne lub maszynowe)

Usunąć nierówności na łączeniach płyt, aby uzyskać gładką powierzchnię. Oczyścić z pyłu. Zabezpieczyć naroża i krawędzie profilem ochronnym, a krawędzie otworów w elewacji siatką wzmacniającą. Nałożyć zaprawę klejącą na płyty izolacyjne na szerokość siatki wzmacniającej. W świeżo nałożoną i mokrą warstwę wcisnąć pasek siatki wzmacniającej Krautherm z zakładką około 10 cm. Kolejna warstwa wzmacniająca musi być położona bez zwłoki na jeszcze mokrą warstwę poprzednią, aby zapewnić całkowite zatopienie siatki.
Całkowita grubość wzmocnienia powinna wynosić około 3 – 5 mm (EPS) lub 4 – 5 mm (MW).

Narożniki budynku

Jeżeli są stosowane narożniki z siatką do wzmacniania naroży budynku, siatkę wzmacniającą nakładać wyłącznie do krawędzi.
Jeżeli są używane profile ochronne na narożniki bez siatki, siatka wzmacniająca powinna zachodzić na narożnik po około 10 cm.